Сала Војводина

section-3a36045
section-3a36045

Српска кућа

Сала Војводина

СМЦ „Немања" располаже и салом „Војводина", капацитета до 80 мјеста. Ова сала је намјењена и опремљена за одржавање семинара, округлих столова, симпозијума, јавних расправа и других сличних манифестација. Озвучена је, са могућношћу приказивања видео и аудио садржаја, а опремљена је и системом за гријање и хлађење, и могућношћу коришћења интернета и Wi-Fi.

section-deb55b5
https://srpskakucacg.me/wp-content/uploads/2019/05/Sala-Vojvodina-1920x1080.jpg
https://srpskakucacg.me/wp-content/uploads/2019/06/vojvodina-03-1920x1080.jpg
https://srpskakucacg.me/wp-content/uploads/2019/05/vojvodina-02-1920x1080.jpg